XX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

13 / 07 / 2016

XX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

za najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XX edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2015 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,

 • obiektów budownictwa przemysłowego,

 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,

 • oddziały PZITB,

 • pracownie, biura projektów,

 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać:

 1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,

 2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron  maszynopisu formatu A-4

 3. składu zespołu autorskiego

 4. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli)

  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement w Architekturze,

  • dane kontaktowe zgłaszającego.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 3 października 2016 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu oraz autorach zdjęć z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, do dnia 16 września 2016 r. do godz. 16:00.

Pytania proszę kierować na adres: sarp@sarp.org.pl

4/07
2016

Nagroda EPUPS dla Centrum Dialogu Przełomy

Szczecińskie Centrum Dialogu Przełomy i Plac Solidarności zwycięzcą w konkursie Public Space 2016 na najlepszą przestrzeń publiczną Europy.
13/07
2016

SARP wspiera "Dobre Praktyki"

SARP Szczecin z dumą wspiera projekt "Dobre Praktyki", który podejmuje temat estetyki szyldów i reklam na ulicach miasta.