Wręczenie Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin

11 / 11 / 2018
data wydarzenia
11 October 2018
Gala wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin

Prezentujemy nominacje oraz laureatów Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii ArchPRIX oraz Arch PRO. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali z udziałem Prezydenta Piotra Krzystka w dniu 11. października 2018r. Wszystkim nominowanym gratulujemy.

 

Nagroda Arch PRIX  (spośród 5 Nominowanych)

Piastów Office Center – budynek C,

Autor: atelier7architektura Gnich Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Spośród wszystkich projektów Nominowanych do Nagrody Arch PRIX, budynek C wraz
z zespołem obiektów
Piastów Office Center – autorstwa "Atelier7architektura Gnich" Sp.
z o.o. - w sposób najpełniejszy wpisuje się w cele Konkursu - Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 - 2018.

Budynek C waz z całym zespołem zabudowy zawiera w sobie wartości projektowe
oraz wykonawcze, które w ocenie przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów
oraz Prezydenta Miasta Szczecin, warte są podkreślenia, promocji i nagradzania. Poprzez Nagrodę Arch PRIX, przyznaną obiektowi
Piastów Office Center, Kapituła konkursu i władze miasta Szczecin wskazują, że cel komercyjny towarzyszący realizacji obiektu może iść
w parze z wysoką jakością przestrzeni, dobrą "ludzką" skalą oraz zintegrowaniem nowej zabudowy z tkanką miejską.

 

Nominacje do Arch PRIX:

  • Rewitalizacja kamienic przy ul. Śląskiej 46, 48,

Autor: atelier7architektura Gnich sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Budynki uzyskały Nominację do Nagrody Arch PRIX za wyróżniającą się w skali Szczecina wartość projektu ukierunkowanego na przywracanie miastu historycznej, przedwojennej architektury. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o materiały wykończeniowe i detal architektoniczny oraz trafne rozwiązania projektowe budujące relacje pomiędzy starannie zaprojektowanymi przedogródkami i parterami budynków.

 

  • Specjalistyczna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

Autor: ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S. P.

Uzasadnienie:

Budynek uzyskał Nominację do Nagrody Arch PRIX za ponadprzeciętną wartość projektu, który został wybrany w drodze konkursu architektonicznego. Na uwagę
zasługuje dobre wpisanie projektowanego budynku w istniejący kontekst estetyczny przedwojennej architektury. Estetyka budynku trafnie odwołuje się do architektury modernizmu, co w połączeniu z dobrze zaprojektowanym detalem pozwala na wysoką ocenę obiektu.

 

  • Piastów Office Center – budynek C,

Autor: atelier7architektura Gnich sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Budynek C, będący ostatnim etapem realizacji zespołu zabudowy Piastów Office Center, uzyskał Nominację do Nagrody Arch PRIX za realizację idei połączenia architektury komercyjnej z tkanką miejską, w wymiarze urbanistycznym i społecznym. Zespół zabudowy wraz z budynkiem C prezentują najwyższe standardy projektowe
i realizacyjne, zarówno w odniesieniu do wnętrz budynków, jak i ogólnodostępnej przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami. Trafny dobór programu, łączący miejsce pracy z funkcjami służącymi rekreacji i spędzania czasu, tworzy nowoczesne środowisko architektoniczne, w którego centrum jest użytkownik obiektu.

 

  • Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Swarożyca 15a i 15b,

Autor: W+ARCHITEKCI WOLSKI&WŁOSEK

Uzasadnienie:

Budynek uzyskał Nominację do Nagrody Arch PRIX za wysoki, ponadprzeciętny standard realizacji budynku - w odniesieniu do projektu architektonicznego oraz wykonania obiektu. W ramach ograniczonej przestrzeni działki w zabudowie kwartałowej a także wnętrza dawnego podwórza oficynowego, udało się zaprojektować i zrealizować obiekt zapewniający wysoki komfort zamieszkiwania, dostosowany do współczesnych standardów, poprzez twórcze wykorzystanie ograniczeń i trudności lokalizacji.

 

  • Projekt kompleksowej rewitalizacji zabudowy mieszkalno-usługowej kwartału nr 23 w Szczecinie,

autor: STUDIO A4 Spółka Projektowa z o.o.

Uzasadnienie:

Kompleksowa rewitalizacja zespołu zabudowy w kwartale nr 23 uzyskała Nominację do Nagrody Arch PRIX za ponadprzeciętną wartość, zarówno projektu, jak i jego realizacji. Koncepcja rewitalizacji kwartału powstała w efekcie współpracy pracowni projektowej STUDIO A4 i Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co zagwarantowało zarówno wysoką jakość projektu, jak i wpisania koncepcji
w kontekst społeczny i przestrzenny wnętrza kwartału.
Język architektoniczny odnosi się bezpośrednio do zjawisk społecznych, scalania tkanki miejskiej i rewitalizacji, unikając jednocześnie obowiązujących trendów „żurnalowej” architektury.

 

 

Wybór 5 zgłoszeń do Wyróżnień Arch PRO

 

  • Karty do gry „Architektura w Szczecinie”,

autor: Tomasz Sachanowicz;

Uzasadnienie

Autorski pomysł kart do gry „Architektura w Szczecinie”, wzbogaconych graficznie najlepszymi przykładami szczecińskiej architektury, prezentuje wysoką jakość estetyczną
i niezaprzeczalny walor edukacyjny. Dzięki połączeniu popularnej rozrywki z ideą promocji architektury możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

 

  • Warsztaty architektoniczne dla dzieci,

autorki: "KODA kids" Aleksandra Rus, Katarzyna Zwolak, Edyta Waszak;

Uzasadnienie

Prowadzone konsekwentnie od 2012 roku „Warsztaty architektoniczne dla dzieci” skutecznie zaszczepiają, wśród najmłodszych, wartość architektury i wrażliwość na otaczającą przestrzeń. Dzięki umiejętnie prowadzonej zabawie, dzieci w sposób naturalny stają się nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim twórcami swojego otoczenia.

 

  • Propagowanie wiedzy o architekturze Szczecina,

autor: Przemek Głowa;

Uzasadnienie

Przemek Głowa stał się integralną częścią przestrzeni miejskiej. Od czasów harcerskich jest niestrudzonym tropicielem szczecińskich ciekawostek i tajemnic. Stał się najbardziej rozpoznawalnym przewodnikiem miejskim. Posiada naturalną zdolność gromadzenia informacji i chęć dzielenia się wiedzą, w trakcie wycieczek po Szczecinie. Swoim działaniem sprawił, że spotkanie z architekturą miasta stało się przygodą i pasją przyjezdnych, a przede wszystkim mieszkańców.

 

  • Rewitalizacja budynku Starej Rzeźni,

autorka: Laura Hołowacz;

Uzasadnienie

Pani Laura Hołowacz zaprosiła szczecinian na Łasztownię, z sukcesem realizując pionierską renowację budynku „Starej Rzeźni”. Dzięki otwartości i wrażliwości społecznej pani Laury, w siedzibie jej firmy prowadzone są działania kluczowe z punktu widzenia promocji architektury i rewitalizacji całego obszaru Międzyodrza.

 

  • Projekt „Kamienice Szczecina”,

autorki: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „POMIEŚCIENOGA” Justyna Machnik, Małgorzata Ochnicka;

Uzasadnienie
Stowarzyszenie społeczno-kulturalne POMIEŚCIENOGA prowadząc projekt „Kamienice Szczecina” działa aktywnie w obszarze promocji architektury i wzmacniania tożsamości mieszkańców Szczecina.
Tematyczna trasa „Niezwykli szczecinianie i ich kamienice” wraz z towarzyszącą jej turystyczną mapą Szczecina w sposób ciekawy i autorski realizuje założone cele wśród szerokiego gronu odbiorców.

10/10
2018

WESTIVAL 2018 - zapraszamy

MIESZKAM W MIEŚCIE. Realia i alternatywyPoznaj program 12 edycji Westivalu Architektury 2018
31/01
2019

Plac Orła Białego - wyniki konkursu

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie odbyło się ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie: „Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką”.