Konurs - „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

1 / 08 / 2016
data wydarzenia
11 August 2016
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie „Polaricum”

Szanowni Państwo,

SARP O/Katowice ogłasza:
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 11.08.2016 do godziny 15:00.
Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:
http://www.sarp.katowice.pl/konkursy/konkursy_realizacyjne_sarp_katowice/Konkurs__669.html

13/07
2016

SARP wspiera "Dobre Praktyki"

SARP Szczecin z dumą wspiera projekt "Dobre Praktyki", który podejmuje temat estetyki szyldów i reklam na ulicach miasta.
18/09
2016

Pogrzeb architekta Adama Wycichowskiego

W dniu 18 września 2016 r. w Nyköping pod Sztokholmem zmarł architekt Adam Wycichowski, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1975), człnek szczecińskiego oddziału SARP.