KONKURS NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

22 / 05 / 2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn: „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 - 2018".

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Szczecin - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Pion Architekta Miasta.
Inicjatorem, a także partnerem organizacyjnym i merytorycznym Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP Oddział Szczecin.

 

Celem Konkursu jest:

  • wskazanie i promocja najwyższej jakości realizacji architektonicznych lub urbanistycznych na terenie Miasta Szczecin;

  • wskazanie i promocja architektury i urbanistyki jako sztuki kształtowania przestrzeni, dziedziny nauki i wiedzy, a także zespołu zagadnień będących w obszarze życia społecznego.

Przedmiotem Konkursu jest:

  • przyznanie Laureatowi Konkursu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix",

  • przyznanie maksymalnie pięciu Nominowanym w Konkursie „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro".

O przyznaniu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Prix" oraz „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin - ARCH Pro" zadecyduje siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędu Miasta Szczecin.

Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest, by dokonanie Uczestnika, które jest podstawą do zgłoszenia w Konkursie: 

  • bezpośrednio dotyczyło Gminy Miasto Szczecin - w odniesieniu do architektury i przestrzeni zurbanizowanej;

  • realizacja obiektu/działania miała miejsce w okresie od 17.09.2014 r. do 02.07.2018 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • w odniesieniu do „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Prix – architekci i urbaniści bez względu na formę organizacyjno – prawną prowadzonej działalności, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną,

  • w odniesieniu do „Wyróżnienia Architektonicznego Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Pro – osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne lub inne jednostki, tórych efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną.

Terminy przewidziane w Konkursie:

  • zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie – do 02.07.2018 r. do godz. 1500.

  • ogłoszenie wyników Konkursu przez Prezydenta Miasta Szczecin – październik 2018 r.

REGULAMIN I WARUNKI KONKURSU

16/05
2018

I nagroda w konkursie SARP nr 946 w Stargardzie

Prezentujemy pracę, która zdobyła I nagrodę w konkursie realizacyjnym na opraowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
26/05
2018

I nagroda w konkursie SARP nr 978 - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Szczecinie

Prezentujemy pracę, która zdobyła I nagrodę w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie.