Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

31 / 05 / 2019

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.

Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.

Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak
 

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Jury:

dr arch. Piotr Lewicki
prof. arch. Ewa Kuryłowicz
prof. Kazimierz Łatak CRL
arch. Zbigniew Maćków
arch. Władysław Świadek
artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła

Termin składania prac:

20.09.2019, od 10.00 do. 15:00

Miejsce składania prac:

SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6

Nagrody:

I (realizacyjna) 4 000 zł
II 2 000 zł
III 1 000 zł

Więcej - http://konkurskamien.pl/

5/03
2019

Komunikat SARP o/Szczecin w sprawie konkursu na Plac Orła Białego

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt przebudowy Placu Orła Białego wywołało w naszym mieście gorącą dyskusję. Poza dyskusją merytoryczną, w komentarzach medialnych pojawiło się kilka poważnych nieporozumień. Dlatego widzimy potrzebę przybliżenia wszystkim zainteresowanym zasad przeprowadzania konkursów oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
10/06
2019

Walne zebranie 2019

Dnia 8.06.2019 odbyło się Walne Zebranie członków SARPu oddział Szczecin. Nowym prezesem został Karol Nieradka.