Apel Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP

2 / 04 / 2020

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SARP

W związku z trudną sytuacją, jaka zaistniała w naszej branży, w imieniu
Głównego
Sądu Koleżeńskiego SARP za pośrednictwem Zarządu Głównego SARP, zwracam
się do
Was z apelem o wzajemną pomoc przy wykonywaniu naszej działalności.
Oczywistym jest, że celem głównym GSK jest rozstrzyganie sporów,
rozpatrywanie
wykroczeń przeciwko obowiązkom członka SARP czy rozstrzyganie spraw
naruszania
przez członka SARP zasad etyki zawodowej architekta czy też zasad dobrego
obyczaju. Nie mniej jednak, zasadne jest by w tym ciężkim czasie
nieformalnie
rozszerzyć ten zakres i spróbować zjednoczyć siły.
Jeśli są architekci, którzy w wyniku wprowadzonej pandemii zostali
pozbawieni
pracy, ich klienci/inwestorzy wycofali się z podpisanych wcześniej umów,
potrzebują zleceń, by móc normalnie funkcjonować i godnie żyć, a z drugiej
strony są pracownie projektowe, które mają małe moce przerobowe i
chętnie zlecą
wykonanie zadania architektowi - podwykonawcy, proszę połączmy siły, bo jak
nigdy wcześniej, powinniśmy w tym momencie być jedną architektoniczną
drużyną.

Proszę o wsparcie.

Pozdrawiam serdecznie,

Natalia Balcerzak
Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego SARP"