herb miasta Goleniowa

KONKURS

na opracowanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie

Wyniki 15.09.2015, 00:00:00

NAGRODA I

Autorzy projektu: 

 • prof. arch. DI Florian Riegler
 • prof. arch. DI Roger Riewe
 • arch. DI Mikołaj Szubert-Tecl  
 • mgr inż. arch. Paweł Skóra  
 • mgr inż. arch. Dorota Żurek
 • mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga  
 • stud. Aleksandra Hantkiewicz

Firmy: 

 • Riegler Riewe Architekten ZT-GesmbH

NAGRODA II

Autorzy projektu: 

 • Wojciech Dunaj
 • arch. Rafał Stemporowski
 • arch. Anita Dunaj
 • arch. Karolina Kopańska
 • arch. Anna Drygalska
 • arch. Izabela Chruściel

Firmy: 

NAGRODA III

Autorzy projektu: 

 • mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
 • architekt prowadzący
 • mgr inż. arch. Marcin Gruner
 • mgr inż. arch. Katarzyna Mikulska
 • mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
 • mgr inż. arch. Magda Ambroziewicz
 • mgr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Kowal
 • inż. arch. Marcelina Sokół

Firmy: 

 • PPA podczaszy pracownia architektury
 
 
Komunikat 15.06.2015, 17:45:26

Jury konkursu dokonało oceny prac konkursowych 1 etapu konkursu i zakwalifikowało do 2 etapu 5 prac

więcej+
 
Informacja 29.05.2015, 22:35:02

Dot. przygotowania prac konkursowych I i II etapu konkursu:
Prosimy o umieszczenie szacunkowych kosztów inwestycji (patrz pkt. 21c) również w wersji papierowej – na koniec opisu wymienionego w pkt. 21b).

 
 
Informacja 20.05.2015, 00:24:39

Termin zadawania pytań upłynął 18 maja. Zakończono udzielanie odpowiedzi.
Przygotowanie plansz konkursowych - prosimy o zestawianie plansz obok siebie; plansze w układzie pionowym.

 
 
Lista zakwalifikowanych uczestników 30.04.2015, 09:51:15

Lista zakwalifikowanych uczestników do konkursu

 1. Beata Młynarska – Nawratek; Gliwice
 2. STUDIUM sp. z o.o.; Warszawa
 3. OZON – Pracownia Architektury Jacek Czaplicki; Szczecin
 4. Architekt Dominik Górski; Szczecin
 5. Marek Ostrowski, Maciej Płotkowiak, Rafał Swalski; Szczecin
 6. Bohdan Bay Projektownia s.c.; Szczecin
 7. ARCH + Bernadeta Jastrzębska; Szczecin
 8. Stężycki Architekci sp. z o.o.; Wrocław
 9. GPP Grupa Projektowa sp. z o.o.; Kraków
 10. Rafał Grudziński, Aleksander Zaborowski; Szczecin
 11. Michał Staniszewski Architektura i Urbanistyka; Warszawa
 12. Biuro Architektoniczne Jacek Węglarski; Kraków
 13. Marta Krysztofiak, Krzysztof Chrapek; Szczecin
 14. STUDIO PZ Paweł Zaremba; Szczecin
 15. HS 99 sp. z o.o. sp.k.; Koszalin
 16. STUDIO AG sp. z o.o. ; Szczecin
 17. DEDECO sp. z o.o. „Szczecin” sp.k.; Szczecin
 18. DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj; Szczecin
 19. ORDO PROJEKT s.c. Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski; Szczecin
 20. SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko; Szczecin
 21. Jerzy Pachwicewicz ARCHITEKCI; Białystok
 22. Pracownia Projektowa Janusz Pachowski PPiP; Izabelin
 23. FBA Ryszard Burbicki; Szczecin
 24. Pracownia Projektowa ATRIUM Paweł Zimnicki; Szczecin
 25. MXL4 sp. z o.o.; Szczecin
 26. GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS sp. z o.o. sp.k; Poznań
 27. ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk; Koszalin
 28. WXCA sp. z o.o.; Warszawa
 29. ASTRAGAL Studio Projektowe Grzegorz Łaniucha; Szczecin
 30. PORTAL – PP sp. z o.o. sp.k; Szczecin
 31. Biuro Architektoniczne FORMAT Zbigniew Kęsek; Kraków
 32. WIZART STUDIO Piotr Bujnowski; Stargard Szczeciński
 33. STUDIO A4 Spółka Projektowa z o.o.; Szczecin
 34. KWADRAT Pracownia Projektowa Wojciech Pawłowski, Bartosz Garstka, Anna Biernat; Szczecin
 35. GRID Architekci s.c. Artur Toboła, Agnieszka Zając; Wrocław
 36. Heinle Wischer und Partner Architekci sp. z o.o.; Wrocław
 37. Aurelia Juraszyńska, Barbara Greszta, Władysław Fuchs, Małgorzata Baran-Barańska; Warszawa
 38. Biuro Projektów Pracownia Katarzyna Sabina Andrzejewska; Szczecin
 39. PPA Podczaszy Pracownia Architektury; Kraków
 40. MD Polska sp. z o.o.; Szczecin
 41. 22ARCHITEKCI sp. z o.o.; Warszawa
 42. Riegler Riewe Architekci sp. z o.o.; Katowice
 43. III X SKAK Poland Sp. z o.o.; Szczecin
 44. ARCHSTUDIO Andrzej Stempniak, NEO.com.pl Hugon Kowalski; Poznań
 45. MELLON ARCHITEKCI Miłosz Raczyński; Szczecin
 46. Kosik Autorska Pracownia Architektury Agnieszka Kosik – Wolny; Wrocław
 47. Biuro Architektoniczne Makowski Sołdek; Szczecin
 48. VISIO Architects and Consultans / ARCA; Gliwice
 49. BLUE AXES Marek Cywiński; Podkowa Leśna
 
 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 12.04.2015, 21:04:26

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać bezpośrednio w siedzibie SARP o/Szczecin na ul. Mariackiej 10 we wtorek 14 kwietnia 2015 w godz. 12.00 – 18.00.

 
 
Informacja 12.03.2015, 21:12:21
 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązanego z CENTRUM KULTURY I  AKTYWNOŚCI LOKALNEJ na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.
 2.  Zamawiającym jest:
  Miasto i Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów
  tel.: 91-46-98-200, i 91-46-98-222
  www.goleniow.pl
  ugim@goleniow.pl

  Pełnomocnik Zamawiającego i Organizator:
  Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin
  ul. Mariacka 10
  70-546 Szczecin
  tel.: 665 669975
  www.szczecin.sarp.org.pl
  szczecin@sarp.org.pl

 3. Forma konkursu: Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym. Uczestnicy konkursu  składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Sąd konkursowy  dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Z polską i angielską wersją ustawy Prawo zamówień publicznych można zapoznać się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl  oraz zasady konkursów architektonicznych, urbanistyczno – architektonicznych i urbanistycznych SARP  Uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 46 z dnia 28.03.2009 r.a także ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn., zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej Organizatora konkursu www.szczecin.sarp.org.pl   w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Goleniów) a także na stronie internetowej Zamawiającego  www.goleniow.pl   

  4.1. Dostępność regulaminu konkursu i materiałów konkursowych: komplet materiałów dostępny na stronie internetowej Organizatora konkursu : www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow
  4.2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
  4.3. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Sąd Konkursowy stwierdzi, że żadna praca nie spełnia Regulaminu konkursu.

 5. Konkurs rekomendowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, jako spełniający wymagania procedury konkursowej SARP i otrzymał numer 957.

 6. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na  ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązany z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
  W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że skieruje do zakwalifikowanego Uczestnika lub Uczestników zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego odpowiednimi środkami osobowymi, technicznymi i finansowymi na realizację przedsięwzięcia.

 7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 8. Terminy:

  Ogłoszenie konkursu 13.03.2015.
  Składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie do 07.04.2015.
  Odpowiedzi na pytania 10.04.2015.
  Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej 14.04.2015 godz. 18.00.
  Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie 17.04.2015.
  Termin złożenia prac konkursowych – etap I: 03.06.2015. w godz. 12.00 – 18.00 w siedzibie SARP o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
  Posiedzenie Sądu konkursowego 11-12.06.2015.
  Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II , wraz z wytycznymi do etapu II: 15.06.2015.
  Powiadomienie odbędzie się poprzez podanie na stronie Organizatora konkursu kodów własnych Uczestników konkursu, których prace zakwalifikowały się do II etapu.
  Termin złożenia prac konkursowych – etap II: 31.07.08.2015 w godz. 12.00 18.00 w siedzibie SARP o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
  Posiedzenie Sądu konkursowego 06-07.08.2015.
  Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa 07.08.2015. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów
  Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator  niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 9. Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów określa art.. 27, Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
  Osobą upoważnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest wyłącznie Sekretarz Konkursu.
  Wyklucza się zadawanie pytań dotyczących konkursu drogą inną niż elektroniczną (e-mail).
  Korespondencję należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej  konkursu  www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow
  Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatora konkursu.

 10. Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie nie później niż 7 dni przed upływem terminu na składanie Wniosków, w pozostałych sprawach nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych, przewidzianego dla I etapu. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu korespondencji do Organizatora.

  Organizator w porozumieniu z Zamawiającym będzie przekazywał wyjaśnienia skierowane do wszystkich Uczestników wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora konkursu  www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow . Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany w Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

 
 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka