Konkurs SARP nr 978

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Szczecinie - Prawobrzeże

Lista zakwalifikowanych uczestników

Informację dodano: | Aktualizacja:

Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Filii MBP Szczecin Prawobrzeże

Więcej informacji »

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Konkurs na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE NA PRAWOBRZEŻU

KONKURS SARP nr 978

ORGANIZATOR:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZECINIE 71-302 SZCZECIN, UL. HOENE-WROŃSKIEGO 1

Przy organizacji konkursu Organizator korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie. któremu zlecono wykonywanie czynności konkursowych.